B-gjengens kjøp gjennom distributører

B-gjengen (obskuristene) hadde kjøpsavtale med distributøren Musikkdistribusjon AS (MuDi) siden 1994, men etter at disse ble kjøpt opp og omdøpt til Naxos Norge, mistet de også distribusjonen på de fleste plateselskapene de hadde i Norge. B-gjengen fulgte de mest interessante plateselskapene til de nye distributørene — HS Distribusjon (som siden ble omdøpt til Tuba!) og MusikkLosen. Praktiske årsaker har ført til at vi ikke lenger finner det bryet verdt å lage disse "hitlistene" over hva vi kjøper. Dermed stopper det med disse historiske oversiktene som slutter i 1998.

I listene er det tatt med inntil de 10 mest kjøpte platene. Hvis det er tatt med færre enn 10, skyldes dette at det var for mange enheter på de manglende plassene. Det samme gjelder hvis det er tatt med flere enn 10. Spredningen i kjøpene er meget stor og de fleste platene er det bare kjøpt en eller to av.

B-gjengens medlemmer kjøper naturligvis også store mengder plater hver for seg alle andre steder enn direkte gjennom distributørene de har avtale med, men det er ikke så lett å få laget en liste over dette.


B-gjengen hovedside
Opprettet: 12.03.2003 av B-gjengen (obskuristene)
Sist endret:
B-gjengen logo