B-gjengens spilleliste på årsmøtet 21.03.2009

Lista er sortert i avspilt rekkefølge. Så langt det har vært praktisk mulig, er også melodier, fra hvilken plate, plateselskap og årstall tatt med. Dette året hadde hver 20 minutter til rådighet.

Heli

Viggo

Mis

Vidar

Rune

Morten

Trine

Kai

Geir

Sverre

Gullborg

til toppen

B-gjengen hovedside
Opprettet: 21.03.2008 av B-gjengen (obskuristene)
Sist endret:
B-gjengen logo