B-gjengens spilleliste på årsmøtet 09.03.2013

Lista er sortert i avspilt rekkefølge. Så langt det har vært praktisk mulig, er også melodier, fra hvilken plate, plateselskap og årstall tatt med. Dette året hadde hver 20 minutter til rådighet.

1. Rune

2. Kai

3. Geir

4. Morten

5. Ebba

6. Vidar

7. Viggo

8. Gullborg

9. Sverre

10. Mis


B-gjengen hovedside
Opprettet: 09.03.2013 av B-gjengen (obskuristene)
Sist endret:
B-gjengen logo