B-gjengens spilleliste på årsmøtet 07.03.2015

Lista er sortert i avspilt rekkefølge. Så langt det har vært praktisk mulig, er også melodier, fra hvilken plate, plateselskap og årstall tatt med. Dette året hadde hver 20 minutter til rådighet.

1. MIS

2. Rune

3. Heli

4. Kai

5. Morten

6. Vidar

7. Viggo

8. Gullborg

9. Sverre

10. Ebba

11. Geir


B-gjengen hovedside
Opprettet: 07.03.2015 av B-gjengen (obskuristene)
Sist endret:
B-gjengen logo