Høydepunkter fra Vedtektene

Undertegnede erklærer herved på tro, ære, samvittighet o.l. å overholde følgende vedtekter:

  1. Hvert medlem betaler kr 100,- (MuDi «B-aksje») til innkjøpsleder og åndelige konsulent.
  2. Inntil annet er bestemt velges herved den femtende (15nde) i hver måned som deadline for personlige bestillinger.
  3. Samarbeid om bestillinger til andre plateselskaper anbefales på det varmeste.
  4. Manglende betaling til innkjøpsleder eller andre brudd på vedtektene, medfører veloverveide straffetiltak som vil bli eksekvert nærmere av B-gjengen (obskuristene) i hvert tilfelle.
  5. Årsmøte med avspilling av årets høydepunkter holdes hvert år. Medlemsmøter holdes etter behov. Styret innkaller.
  6. Antall medlemmer begrenses oppad til 15 og nye medlemmer kjønnskvoteres.

B-gjengen hovedside
Opprettet: 10.4.1997 av B-gjengen (obskuristene)
Sist endret:
B-gjengen logo